ไวน์…Wine

ในไวน์จะประกอบด้วย เอทิลแอลกอฮอล์ น้ำตาล คาร์โบไฮเดรต วิตามิน กรดอินทรีย์ และแร่ธาตุต่างๆไม่น้อยกว่า 15-20 ชนิด

image

ไวน์ชนิดต่างๆ

    การแบ่งชนิดของไวน์  สามารถแบ่งได้หลายชนิดดังนี้ครับ

1.แบ่งตามปริมาณแอลกอฮอล์

    -ไวน์อ่อน มีแอลกอฮอล์น้อยกว่า 9%

    -ไวน์ธรรมดา มีแอลกอฮอล์ประมาณ 9-14%

    -ไวน์อย่างแรง มีแอลกอฮอล์สูงถึง 14-21%

2.แบ่งตามลักษณะของสีไวน์

    -ไวน์แดง  ทำจากองุ่นแดง หรือผลไม้ที่สีแดงๆ

    -ไวน์ขาว  ไม่ใช่สีขาวทีเดียว แต่มีสีน้ำตาลหรือสีเหลืองอ่อนๆ

    -ไวน์สีชมพู เป็นไวน์ที่มีสีอ่อนกว่าสีแดงหรือเป็นไวน์ผสมระหว่างไวน์ขาวกับไวน์แดง

3.แบ่งตามปริมาณความหวาน

    -ไวน์ไม่หวานเป็นไวน์ที่ไม่มีความหวานอยู่เลย

    -ไวน์หวาน เป็นไวน์ที่ปรุงแต่งให้มีความหวานอยู่ประมาณ 14%

4.แบ่งตามวัตถุดิบ

    -แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ ทำให้ได้ไวน์หลากหลายชนิด

image